zbiramo predprijave – POMOČ NA DOMU – KLJUČNI IZZIVI IN PODLAGE ZA STROKOVNI RAZVOJ V LETU 2023

 • Seminarji v živo
 • Strokovnjaki
 • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – POMOČ NA DOMU – KLJUČNI IZZIVI IN PODLAGE ZA STROKOVNI RAZVOJ V LETU 2023

 

 

Opis

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika pomoči pri kateri sodelujejo tako izvajalci kot ključni družinski člani. Opravila so jasno določena, vendar pa se na terenu vse bolj soočamo s situacijami, ki presegajo kompetence socialne oskrbe na domu ter obstoječo zakonodajo na tem področju in sicer kompleksna zdravstvena stanja upravičencev do pomoči na domu, nasilje v družini, potrebe po integrirani dolgotrajni oskrbi v skupnosti, (ne)varni odpusti iz bolnišnic v domače okolje, dosegljivost vodij in koordinatorjev v popoldanskem času ter med vikendi, povečano število obravnav oseb z demenco v domačem okolju,,…Vodenje, koordiniranje in izvajanje storitve mora ob vsem tem upoštevati delovno pravno zakonodajo, mreženje in integracijo storitev, uporabniško perspektivo ter pravice in potrebe uporabnika in njegovega okolja, kar zahteva veliko strokovnega znanja tako iz vidika vodenja, koordiniranja in organiziranja, kot iz vidika neposrednega izvajanja. Navedeni seminar bo odprl različne dileme s katerimi se soočamo izvajalci pomoči na domu ter ponudil rešitve tako iz vidika vodenja in organiziranja, kot iz vidika izvajanja storitve pomoči na domu.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN? 

Seminar je namenjen predstavnikom občin, izvajalcem pomoči na domu, zaposlenim v centrih za socialno delo, v domovih za starejše občane ter ostalim zainteresiranim, ki se srečujejo z obravnavano tematiko v praksi oziroma jih vsebina zanima.

VSEBINA

 • Posebnosti pri izvajanju pomoči na domu
 • Pomoč na domu v povezavi z dolgotrajno oskrbo
 • Vodenje in koordiniranje storitve pomoči na domu
 • Upoštevanje uporabniške perspektive
 • Demenca in izvajanje pomoči na domu
 • Pristop usmerjen v uporabnika
 • Integrirana formalna in neformalna pomoč
 • Soočanje in pristopi v primeru nasilja
 • Pravice in potrebe uporabnika in njegovega okolja
 • Pravice in odgovornosti zaposlenih pri izvajanju pomoči na domu
 • Organizacija in posebnosti vodenja pomoči na domu

 

 

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja

V živo

Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine