zbiramo predprijave – IZPLAČEVANJE POTNIH STROŠKOV z vzorcem PRAVILNIKA

 • Seminarji on-line
 • Strokovnjaki
 • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – IZPLAČEVANJE POTNIH STROŠKOV z vzorcem PRAVILNIKA

Opis

Za obračun in izplačila potnih stroškov slovenska zakonodaja neposredno ne določa postopka. Pa vendar, to posredno opredeljuje Zakon o dohodnini. Da bi se izognili neprijetnostim, si bomo na seminarju pogledali pravilnost obračunov in izplačil potnih stroškov. Poseben poudarek bomo namenili obračunu in izplačilu povračil stroškov med delom, predvsem prevozu na in z dela.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN? 

Seminar je namenjen računovodjem, kadrovnikom, tajnicam, knjigovodjem in vsem, ki jih izbrana tematika zanima.

VSEBINA

 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja pri povračilih stroškov za prevoz na delo
 • Novosti v letu 2022
 • Kilometrina za službene poti v Sloveniji in v tujini
 • Kdaj so potni stroški neobdavčeni
 • Različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino v gospodarstvu (po davčni uredbi ali uredbi za tujino)
 • Vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških
 • Pravilen obračun in pravilno izplačevanje akontacije potnih stroškov
 • Višina izplačevanja kilometrine in dnevnice- davčne posebnosti in pravilno izplačevanje
 • Praktični primeri izračuna dnevnic (v Sloveniji in v tujini)
 • Evidenca o uporabi službenih vozil – kako jo vodimo?
 • Pojasnila davčnega organa o obravnavni tematiki

BONUS: Vsi udeleženci seminarja prejmete vzorec internega pravilnika o potnih stroških.

 

ONLINE SEMINAR

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Udeleženci prejmete povezavo do seminarja dan pred dogodkom na vaš elektronski naslov.

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja
On-line
Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine