zbiramo predprijave – seminar – Z REORGANIZACIJO PODJETJA DO USPEŠNEGA POSLOVANJA

  • Seminarji v živo
  • Strokovnjaki
  • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – seminar – Z REORGANIZACIJO PODJETJA DO USPEŠNEGA POSLOVANJA

 

Opis

Vse okoli nas, vključujoč naše osebno občutenje, nam kaže, da so nenehne spremembe stalnica v naših življenjih. Tudi poslovnih. Toku sprememb se lahko prilagodimo, ga ignoriramo ali, če zmoremo / znamo strateško razmišljati, tudi (so)ustvarjamo. To ni odvisno le od nas samih, kot zaposlenih, sodelavcev, vodij, inovatorjev, strateških mislecev …, ampak tudi od tega, v kakšnem okolju ustvarjamo, kako smo organizirani in s katerimi dobrinami zadovoljujemo potrebe naših odjemalcev. Rezultat naših odzivov na sedanje in bodoče izzive se meri v večji ali manjši (ne)uspešnosti organizacije. V osnovi ljudje najraje delujemo v ustaljenih delovnih okoljih, po ustaljenih navadah in opravilih. Vsaka sprememba nas sili iz cone udobja. In psihološko se 98% zaposlenih upira spremembam. Razumevanje potrebnih organizacijskih sprememb na eni strani ter priprava zaposlenih na spremembe na drugi strani, je zato toliko bolj pomembno.

Organizacije, sposobne delovanja v 21. stoletju, prihodnosti ne bodo samo pričakale, ampak bodo nanjo pripravljene in jo soustvarjale.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem direktorjem in direktoricam, vodjem, ravnateljem, ravnateljicam, kadrovnikom,….in vsem, ki jih izbrana tematika zanima.

VSEBINA

Na delavnici boste znanje reorganizacije podjetja usvajali s pomočjo moderatorskih tehnik dela in s preučevanjem praktičnih primerov. Od vas se zato pričakuje pozitiven odnos do teamskega dela in pripravljenost na sodelovanje z drugimi udeleženci. Enako kot to pričakujete sami od svojih sodelavcev. Vodimo z zgledom. Skozi delavniško zastavljen seminar bomo obravnavali naslednje tematike:

  • vrste organizacijskih struktur v podjetjih in njihovi organigrami
  • strateško upravljanje podjetja
  • organizacijske strukture v odvisnosti od kompleksnosti, formalizacije in centralizacije
  • analiza stanja »kot vzrok ali povod« za reorganizacijo in najpogostejše napake v podjetjih pri reorganizaciji
  • kako pripraviti sodelavce na potrebne organizacijske spremembe v podjetju
  • praktični primeri reorganizacije, primeri dobre prakse

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja

V živo

Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine