zbiramo predprijave – DELAVEC S III. KATEGORIJO INVALIDNOSTI – V TEORIJI IN V PRAKSI

130,00 

 • Seminarji on-line
 • Strokovnjaki
 • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – DELAVEC S III. KATEGORIJO INVALIDNOSTI – V TEORIJI IN V PRAKSI

V primeru, da ste zainteresirani za navedeno vsebino, nas kontaktirajte na na e-naslov: info@ekselenta-seminarji.si in prejeli boste odgovor v najkrajšem možnem času.

Opis

Statistike kažejo, da se starostna meja zaposlenih v delovnih okoljih viša, vse več zaposlenih v naših delovnih sredinah pa je takšnih, ki so prejeli ali imajo odločbo ZPIZ s priznano III. kategorijo invalidnosti. Kako v takih primerih postopati? Na kaj morate biti kot delodajalec še posebej pozorni? In kako sploh pravilno brati in razumeti omejitve delavca, da boste delavca lahko vključili v delovni proces ter po potrebi prilagodili delovna mesta?

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen kadrovnikom; direktorjem in direktoricam; vodjem; pravnicam in pravnikom; zadolženim in pooblaščenim osebam za varno delo; osebam, zadolženim za človeške vire (human resources); tajnicam, administratorkam in administratorjem; vsem, ki jih izbrana tematika zanima.

VSEBINA

Od 11.00 do 12.30 – dr. med. Ksenija Šterman, zdravnica medicine dela, prometa in športa

POKLICNA REHABILIATCIJA 

 • Kakšen je postopek ocenjevanja invalidnosti delavca po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
 • Kakšna je vloga delodajalca v postopku ocenjevanja invalidnosti delavca
 • Predstavitev poklicne rehabilitacije in primerov iz prakse
 • Kako pravilno brati in razumeti odločbo ZPIZ s priznano III. Kategorijo invalidnosti delavca
 • Najpogostejše omejitve delavcev s priznano III. kategorijo invalidnosti

Od 12.45 do 14.30 – Marko Lovše, ergonomist, dipl.ing.

DELAVEC S PRIZNANO III. KATEGORIJO INVALIDNOSTI

 • DD1 in DD2 obrazec in njuno pravilno izpolnjevanje
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
 • Ergonomija – oblikovanje dela in delovnega mesta glede na omejitve delavca s priznano III. Kategorijo invalidnosti (praktični primeri)
 • Najpogostejše bolezni povezane z delom in najpogostejše omejitve delavcev po odločbi s priznano III. Kategorijo – možne rešitve v praksi
 • Možni načini prilagoditve delovnega mesta delavca s priznano III. kategorijo invalidnosti (primeri iz prakse)

PREDAVATELJ/ICA

Ksenija Šterman je zdravnica medicine dela, prometa in športa. Ima 15 letne delovne izkušnje kot zdravnica medicine dela, prometa in športa v dispanzerju za medicino dela, od leta 2008 pa je zaposlena v Univerzitetnem rehabiitacijskem inštitutu Republike Slovenije-Soča, na oddelku za Poklicno rehabiliatcijo. Več kot 10 let je bila izvedenka na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je predsednica Rehabilitacijske komisije na Zavodu RS za zaposlovanje in je zdravnica svetovalka za delodajalce na Zavodu RS za zaposlovanje.

Marko Lovše, ergonomist, dipl.ing., je strokovnjak za varnost, zdravje in dobro počutje na delovnem mestu. Z varnostjo pri delu, zdravjem in dobrim počitjem na delovnem mestu se ukvarja že več kot 10
let. Kot Strokovnjak za varnost, zdravje in dobro počutje na delovnem mestu svetuje različnim organizacijam in podjetjem ter jih vodi skozi različne procese z vidika ergonomije na delovnem mestu, prilagoditve delovnih mest ter varnega dela.

ONLINE SEMINAR

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Udeleženci prejmete povezavo do seminarja dan pred dogodkom na vaš elektronski naslov.

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja
On-line
Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine