zbiramo predprijave – ČIŠČENJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

  • Seminarji on-line
  • Strokovnjaki
  • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – ČIŠČENJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

 

Opis

Zmotno je prepričanje, da zna čistiti vsak, brez potrebnega uvajanja ali usposabljanja. Delo čistilk je raznoliko in odgovorno, saj vključuje številna in med seboj zelo različna delovna področja in opravila, posebej pa je njihova funkcija v ospredju v času širjenja različnih okužb, ko je potrebno še več pozornosti posvetiti preprečevanju različnih okužb, pri čemer ima velik pomen ravno zagotavljanje ustrezne čistoče. Prav ta skupina delavcev ima med drugim tudi vsakodnevno opravka z nevarnimi, strupenimi čistili ter specifičnimi delovnimi pogoji. Odgovornost in naloga vas kot delodajalca je, da ne pozabite na svojo skupino zaposlenih s področja čiščenja ter jih zaščitite in opremite z dodatnim znanjem in kompetencami. To je predvsem in še posebno pomembno v tistih delovnih okoljih, kjer so čistilke izpostavljene večjim tveganjem na eni strani za svoje zdravje in na drugi strani, večjim tveganjem za zdravje  vaših uporabnikov in varovancev. Minimalizirajte tveganja na področju zdravja v vaših ustanovah in opremite vaše čistilke s potrebnim znanjem in dodatnimi kompetencami.

Udeleženci seminarja bodo prejeli številne praktične napotke in se usposobili za kvalitetno in varno čiščenje ter obvladovanje tveganj. To je še posebej pomembno v jesenskem času v katerega vstopamo, ko smo tako zaposleni kot naši uporabniki/varovanci izpostavljeni povečanemu številu okužb dihal in črevesnih bolezni.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN? 

Seminar je namenjen vsem čistilkam/čistilcem v šolah, vrtcih, domovih za starejše, zdravstvenih ustanovah, vzdrževalcem in njihovim vodjem ter seveda vsem ostalim, ki vas vsebina seminarja zanima.

VSEBINA

  • Osnove higiene čistilke (osebna higiena čistilke in higiena delovnih oblačil in obutve čistilke, higiena pri čiščenju v posebnih prostorih – kuhinja, sanitarije, učilnice, sobe, skupni prostori, garderobe,…)
  • Izhodišča in navodila za učinkovito in varno čiščenje in vzdrževanje prostorov, opreme in površin za zmanjševanje tveganj
  • Postopek čiščenja (postopki čiščenja, sredstva za čiščenje in razkuževanje, potrebna oprema, priprava programov čiščenja in razkuževanja, izvajanje nadzora nad čiščenjem)
  • Preprečevanje okužb pri izvajanju čiščenja – kako lahko pripomorejo k preprečevanju čistilke s čiščenjem? (nevarnosti za okužbe, načini preprečevanja prenosa okužb, dekontaminacija tekočin in ravnanje ob razlitju telesnih izločkov in tekočin).
  • Ravnanje z odpadki
  • Tveganja za poškodbe in zaščita pri delu (okvara hrbtenice, padec, nevarnost zdrsov, pravilno gibanje pri delu, uporaba zaščitnih sredstev)

 

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja
On-line
Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine