zbiramo predprijave – HACCP SMERNICE PRI PRIPRAVI HRANE v JAVNIH USTANOVAH

 • Seminarji on-line
 • Strokovnjaki
 • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – HACCP SMERNICE PRI PRIPRAVI HRANE v JAVNIH USTANOVAH

Opis

3. marca 2021 je s strani Evropske komisije bila sprejeta nova uredba: Uredba Komisije (EU) 2021/382 z dne 3. marca 2021 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane. Kje smo po enem letu od sprejetja uredbe? Kakšne so smernice? Kako v vaših kuhinjah vzpostavljate in vzdržujete ustrezno kulturo varne priprave hrane? Kako ste dopolnili svoj sistem HACCP z novostmi in opredelili nove postopke ter delovne procese?

Vaš HACCP sistem mora biti usklajen z vso veljavno zakonodajo, HACCP izobraževanja pa so med drugim zakonsko obvezna za vse, ki na kakršenkoli način prihajate v stik s hrano. Ob tem so še posebej pomembne higienske razmere pri pripravi hrane. Na spletnem seminarju v živo boste izvedeli, na kaj biti še posebej pozorni pri pripravi hrane po vseh predpisanih standardih.  Na seminarju boste na konkretnih primerih lahko pregledali svojo dokumentacijo in jo ustrezno dopolnili ter uskladili z veljavno zakonodajo.

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o izvedenem izobraževanju, ki je na podlagi 4. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, nujno potrebno za vse osebe, ki prihajajo v stik z živili!

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vsebina  seminarja je namenjena vsem, ki prihajajo v stik s hrano: kuharjem/kuharicam v šolah, vrtcih, domovih za starejše, bolnišnicah, dijaških domovih, restavracijah, …dostavljavcem hrane, ravnateljem, direktorjem in vsem, ki jih izbrana tematika zanima.

VSEBINA 

 • Zakonodajne novosti na področju priprave hrane v javnih ustanovah
 • DHP glede alergenov, prerazporejanje presežne hrane – doniranje, načelo »kulture varnosti hrane« in zavezanost vodstva
 • Uredba Komisije (EU) 2021/382 z dne 3. marca 2021 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane
 • Kaj je uredba novega prinesla ponudnikom, ki imajo organizirano javno prehrano?
 • Nadzor nad pripravo hrane in nad nosilci živilske dejavnosti
 • Faze priprave hrane  in prisotna tveganja
 • Delovna navodila, tabele, obrazci
 • Pomen čiščenja, usposabljanja zaposlenih in vzdrževanja delovne opreme in prostorov
 • Osebna higiena in kultura zaposlenih pri pripravi hrane
 • Namen zagotavljanja sledljivosti in načini zagotavjanja sledljivosti
 • Najpogostejše napake pri pripravi hrane in posledice za varnost živila
 • Dovoljene vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih
 • Blažilni ukrepi za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih
 • Informacije o alergenih v živilih
 • Etilenoksid – tveganje za zdravje ljudi in kje se najpogosteje nahaja
 • Kakšne obveznosti prinaša vzpostavitev in vzdrževanje ustrezne kulture varnosti hrane nosilcem živilske dejavnosti in kakšne zahteve morajo izpolnjevati v skladu z uredbo evropske komisije?
 • Kako kulturo varne priprave hrane integrirati v vaš obstoječi sistem HACCP oziroma ga izboljšati, dopolniti?
 • Vprašanja udeležencev in odgovori

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja
On-line
Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine