zbiramo predprijave – DAVČNA OBRAVNAVA NAPOTENIH DELAVCEV V TUJINO

  • Seminarji v živo
  • Strokovnjaki
  • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – DAVČNA OBRAVNAVA NAPOTENIH DELAVCEV V TUJINO

Opis

Za napotovanje delavcev na delo v tujino velja nekaj specifik, prav tako so te specifike opredeljene z zakonodajo. Kako delati prav in se izogniti napakam? Se pri svojem delu ukvarjajte z zaposlovanjem tujcev in urejanjem potrebne dokumentacije? Zaposlujete delavce iz BiH, Srbije in drugih tretjih držav? Pošiljate delavce na delo v Avstrijo, Nemčijo in ostale države EU ali izven EU? Poznate vsa nacionalna pravila za obračun in davčno obravnavo plače delavcu napotenemu na delo v tujino?

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem direktorjem, direktoricam, tajnicam, računovodjem, administratorjem, administratorkam in vsem, ki jih ta tematika zanima.

VSEBINA SEMINARJA

Davčna obravnava napotenih delavcev

  • Kdaj je delavec napoten na delo v tujino in kdaj je na službeni poti?
  • Nacionalna pravila pri obračunu plače napotenega delavca na delo v tujino (kdaj ima dohodek vir v Sloveniji, rezidentski status napotenega delavca, ugotavljanje davčne osnove pri obračunu plače napotenega delavca, osnova za obračun prispevkov – razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe 883/2004).
  • Uporaba pravil mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (napotitev rezidenta in napotitev nerezidenta).
  • Povračila stroškov povezana z delom, ki se lahko napotenemu delavcu izplačajo neobdavčeno (kdaj govorimo o kratkotrajnih napotitvah in kdaj o daljših napotitvah, presoja neprekinjenosti in druge dileme).
  • Primeri obračunov plač pri napotitvah do 30 dni, napotitvah od 30 do 90 dni in napotitvah nad 90 dni

 

e-seminar

E-seminar si lahko ogledate doma ali na delovnem mestu. Čas ogleda lahko prilagodite svojemu urniku. Cena vključuje DDV.

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja

V živo

Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine