zbiramo predprijave – IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI V JAVNIH ZAVODIH PO NOVI ZAKONODAJI Z VZORCEM PRAVILNIKA in DELOVNA USPEŠNOST

  • Seminarji on-line
  • Strokovnjaki
  • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI V JAVNIH ZAVODIH PO NOVI ZAKONODAJI Z VZORCEM PRAVILNIKA in DELOVNA USPEŠNOST

 

 

 

Opis

Po določbah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL št. 11/2022) ste morali tisti javni zavodi, ki poleg javne službe opravljate tudi tržne dejavnosti, pripraviti, sprejeti in javno objavit nov cenik ter interni akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Za to so potrebne dopolnitve akta o ustanovitvi javnega zavoda ter obvezen sprejem cenika za izvajanje vaše tržne dejavnosti. 

Z udeležbo na seminarju boste pridobili nove veščine: kako izračunati cene, kako pripraviti cenike, kdo jih sprejme in po kakšnem postopku, kaj mora vsebovati pravilnik, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu, in do kdaj mora ustrezno in v skladu s predpisi biti dopolnjen tudi akt ustanovitvi javnega zavoda.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN? 

Seminar je namenjen vsem direktorjem in direktoricam javnih zavodov, računovodjem, finančnikom, članicam in članom nadzornih odborov, zaposlenim v občinskih upravah in vsem, ki jih tematika zanima.

VSEBINA

  • Kaj so prinesle spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki opredeljujejo pravila tržne dejavnosti za javne zavode v praksi?
  • Kaj je in kaj ni tržna dejavnost javnega zavoda? Kako izvajati tržne dejavnosti v letu 2023?
  • Kdaj lahko javni zavod izvaja tržno dejavnost? Razmejitev izvajanja tržne dejavnosti glede na izvajanje javne službe.
  • Kakšni so pogoji za izvajanje tržne dejavnosti javnega zavoda?
  • Interni akti za izvajanje tržne dejavnosti.
  • Oblikovanje cen izvajanja tržne dejavnosti.
  • Računovodski vidik izvajanja tržne dejavnosti javnega zavoda

BONUS: Vsi udeleženci seminarja prejmete vzorec pravilnika o izvajanju tržne dejavnosti. Vsi tisti, ki ste nove pravilnike že sprejeli, imate priložnost preveriti pravilnost in zakonitost vaših novih pravilnikov.

 

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja
On-line
Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine